Cmft i cmftStudio

Autor: Dario Manesku Cmft je alat za filtriranje tzv. kockastih-tekstura (eng. cubemap texture) za potrebe računarskih igara i trodimenzionalnih aplikacija, a cmftStudio je alat koji pored filtriranja nudi i interaktivnu vizualizaciju i pregled dobijenih rezultata. Kockaste-teksture su vrste tekstura, koje imaju dosta veliku primenu u računarskoj grafici u realnom vremenu, ili, preciznije rečeno, u računarskim igrama. Šest strana u obliku kocke čine…

Više

LaTeX prezentacija – Beamer (4. deo)

Autor: Nikola Hardi Nabrajanja Bez brojeva Za nabrajanje pojmova u Bimeru (eng. Beamer) koristi se okruženje itemize, a unutar tog okruženja možemo da dodajemo nove stavke pomoću \item. Primer izgleda ovako: \begin{itemize} \item Stavka A \item Stavka B \item Stavka C \end{itemize} Sa brojevima Postoje situacije kada uz nabrajanje treba da stoje i redni brojevi – za to se koristi…

Više

LaTeX prezentacija – Beamer (3. deo)

Autor: Nikola Hardi U prethodnim brojevima ste mogli da pročitate više o tome zašto volimo Bimer (eng. Beamer) i zašto ćete ga verovatno i vi voleti i rado koristiti. U prethodnom broju su već predstavljeni frejmovi, odnosno slajdovi. Pored kreiranja slajdova, opisan je i rad sa matematičkim izrazima, ono u čemu je LaTeX (Lateh)1 najbolji. U ovom broju će biti…

Više

LaTeX prezentacija – Beamer (2. deo)

Autor: Stefan Nožinić U prošlom broju smo se upoznali sa time šta je Beamer i koja je njegova glavna namena. Kao što smo i napisali, ovaj LaTeX paket služi za laku, brzu i jednostavnu, kao i minimalistički orijentisanu izradu prezentacija korišćenjem samo vašeg omiljenog urednika teksta i jedne komande u konzoli. U ovom delu se upoznajemo malo detaljnije sa ovim…

Više

Butstrap (Bootstrap): uvod

Autor: Zlatan Vasović Zajednica programera i mnoge kompanije tražili su sveobuhvatan set dizajnerskih alata lepog izgleda koji je lak za korišćenje. Kao odgovor na taj zahtev, pojavio se pojam front-end framework (framework namenjen za „prednji sloj”, odnosno za web dizajn – prim.aut.). Vremenom se iz gomile framework-a izdvojio Bootstrap. Istorija Dva dizajnera Twitter-a, Mark Otto i Jacob Thornton sredinom 2010….

Više